Banner Example

Brukeravtale

Brukervilkår for delebanken.no

1. Generelt

Ved å benytte dette nettstedet samtykker du til å være bundet av disse vilkårene, samt gjeldende lover og bestemmelser. Du godtar å være ansvarlig for overholdelse av vilkårene og lovens bestemmelser. Vilkårene kan til en hver tid endres, og det er den versjon av vilkårene som er lagt ut på siden som gjelder og er bindende. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, kan du ikke bruke delebanken.no.

Innholdet på delebanken.no er bl.a beskyttet av opphavsrett og markedsføringsloven, men med følgende unntak som du herved aksepterer:

Bilder og informasjon om gjenstander
Ved å registrere deg på nettstedet og/eller ved å legge ut innhold, samtykker du til at dine opplastede filer, bilder, tekster og opplysninger på nettstedet fritt kan benyttes av Fartøyvernsentrene i dokumentasjon, formidling og forskning. Med Fartøyvernsentrene menes: Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Hardanger Fartøyvernsenter og Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Fartøyvernsentrene kan overdra denne retten videre til andre forskere. Du godtar også at alle personlige opplysninger, kildeanvisninger og andre opplysninger om opphavet til materialet kan fjernes i nevnte kontekst.

2. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på nettsted delebanken.no presenteres "som det er". Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, heretter Administrator gir ingen garantier vedrørende innholdet på nettstedet, og fraskriver seg alle eventuelle inneståelser knyttet til salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter eller for andre brudd. Videre gir Administrator ingen forpliktende uttalelser om nøyaktighet, korrekthet eller påliteligheten ved bruk av innholdet eller andre nettsteder som delebanken.no linker til. Bruk av innholdet og lenker skjer således på eget ansvar.

Nettstedet, Administrator eller Fartøyvernsentrene kan under ingen omstendighet bli ansvarlig for eventuelle skader, herunder tap av data, tapt fortjeneste eller driftsavbrudd som skjer som følge av bruk av nettstedet eller innholdet på nettstedet.

3. Omsetningsbegrensninger

En rekke av de gjenstander som tilbys solgt, byttet eller omsatt på annen måte på nettstedet tilbys kun til innehavere av, og til bruk på vernede fartøy, båter og tilknyttet utstyr. Gjenstandene er ikke ment for profesjonelle samlere eller innkjøpere, herunder f.eks antikvitetshandlere, men kun til kjøpere som fremmer bevaring og kulturhistorisk formål. Administrator kan ved uenighet og med bindende virkning avgjøre om en kjøper i tilstrekkelig grad oppfyller slikt ideelt formål og motiv, og dermed om handelen kan gjennomføres. Annonser merket "Forbeholdt vernede fartøy, båter og gjenstander" vil under en hver omstendighet ikke kunne selges til profesjonelle samlere eller innkjøpere.

4. Feil, mangler og krenkelser

Nettstedet kan inneholde tekniske, typografiske, innholdsmessige eller fotografiske feil. Det kan også bli lagt ut krenkende innhold fra tredjemann. Administrator har rett til uten varsel å fjerne eller endre innholdet på siden, også innhold lagt ut av tredjemann. Administrator har ingen plikt til fortløpende å oppdatere siden.

5. Lovvalg

Eventuelle krav i forbindelse med siden eller for øvrig mot Administrator skal kun reguleres av norsk rett med Administrators hjemting som rett verneting.