Banner Example

Retningslinjer for presonvern

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utarbeidet disse retningslinjene for personvern på delebanken.no for å vise hvordan vi samler, bruker, kommuniserer, tilkjennegir og tar i bruk personlige opplysninger. Her følger våre retningslinjer for personvern.

  • Før, eller under innsamling av personlige opplysninger, vil vi identifisere formålet med innsamlingen.
  • Vi vil samle og bruke personlige opplysninger utelukkende med det formål å oppfylle disse formålene spesifisert av oss, og for andre kompatible formål, med mindre vi får samtykke fra den enkelte berørte, eller om det kreves ved juridiske oppgjør.
  • Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av disse formålene.
  • Vi vil samle inn personlige opplysninger med lovlige midler og eventuelt, med den enkeltes viten eller samtykke.
  • Personlige data bør være relevante for de formål de skal brukes, og, i den grad det er nødvendig for disse formål, være nøyaktige, komplette, og oppdaterte.
  • Vi vil, med rimelig sikkerhet, beskytte personlige opplysninger mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.
  • Vi vil gjøre informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til styring av personlig informasjon lett tilgjengelig for brukerne.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og opprettholdt.