Banner Example

Om betingelser

Blant annet flere annonser som fartøyvernsentrene har lagt ut, er merket med rød skrift: ”Forbeholdt vernede fartøy/båter!” i annonsen. Dette er fordi fartøyet gjenstanden er hentet fra ble hugget med midler fra Riksantikvaren(RA), eller at RA på annet vis har bidratt til at gjenstanden er i deres eie. Disse gjenstandene ønskes derfor tilgjengelig for flåten av fartøy som RA har innvilget vernestatus. Fartøyvernsentrene er nødt til å overholde denne avtalen med RA, og vil derfor nekte salg dersom fartøyet gjenstanden tenkes brukt på ikke har vernestatus hos RA.

Alle selgere bestemmer selv hvilke betingelser som skal innfris før de avhender sine gjenstander. - For noen er det viktig at gjenstandene skal komme i bruk i sitt rette element, - vi har derfor lagt til betingelsen "Forbeholdt bruk i fartøy/båt" som valg ved registrering av annonser. - Andre synes det er viktig at kjøperen besitter de rette egenskapene - derfor har også valget "Selges til rette vedkommende" funnet veien inn i nedtrekkslista. Hvis brukeren ikke finner en passende betingelse i nedtrekksmenyen, kan han/hun skrive sin egen betingelse i tekstfeltet ved registrering av annonser.