Banner Example

Retningslinjer for vurderinger

Hvorfor en vurderingsfunksjon, og hva skal den brukes til

Hvorfor, og begrensninger.

Da vi har mottatt gjentatte klager på enkeltbrukere som ikke følger opp henvendelser/avtaler mellom kjøper og selger, har vi funnet det nødvendig å innføre et vurderingssystem. Vi ønsker ikke å utestenge brukere, men heller legge til rette for at kjøpere kan gi åpne tilbakemeldinger som avspeiler selgerens seriøsitet. Vurderingssystemet er ikke optimalt, da det er ment for å gi tilbakemeldinger på enkeltannonser - vi håper å få på plass et system som går direkte på bruker etterhvert... Begrensninger pr idag: Maks. ei vurdering pr. bruker pr. annonse. Annonsør har ikke anledning til selv å kommentere.

Hva håper vi å oppnå med dette.

Vurderingene vil vise hvilke annonsører som er seriøse, - de kan gi selgeren en påminnelse om hvilke avtaler som er inngått i forhold til gjeldende annonse, – de kan gi selgeren signal om å skjerpe seg, - andre brukere kan danne seg et bilde av hva de kan forvente av den respektive selgeren. Det vil også signalisere for brukere generelt at deres fremferd på nettstedet ikke går upåaktet hen.

Hva bør kommentarfeltet brukes til.

  1. Avtaler og oppfølging av forespørsler, helst ang. gjeldende annonse, som ikke er fulgt opp av selger.
  2. Ufullstendig annonse, mangelfulle opplysninger.
  3. Egne erfaringer med salgsobjekt i annonse - kvalitet, brukervennlighet etc.

Språkbruk

Støtende kommentarer, rasistiske bemerkninger o.l. aksepeteres ikke, og skal meldes umiddelbart (se nedenfor). Sarkasme og ironi fungerer sjelden særlig godt på internett. Vær saklig og konsis ang. sakens anliggende og unngå overdrivelser, - hold deg til sannheten. "Gjør mot andre på nettet som du vil andre på nettet skal gjøre mot deg!"

Personvern

Nettstedets brukere skal kun omtales ved brukernavn, - fornavn, etternavn, telefonnr, e-postadresser, bostedsadresse og andre personopplysninger skal under ingen omstendigheter nevnes i kommentarene.

Hvordan melde fra om brudd på disse retningslinjene

Dersom du finner kommentarer som strider mot disse retningslinjene kan du gå tilbake til gjeldende annonse, og klikke "Rapporter misbruk"-knappen nær midten, ved toppen av siden. I kontaktskjemaet som da dukker opp skriver du kort årsaken til din rapport under "Begrunnelse:".