Help

Bruk et komma ',' eller 'or' for å skille ord du vil søke etter i et ".... eller ...." uttrykk. Dette betyr at annonser som inneholder enten det ene eller det andre, eller begge ordene, vil vises i søkeresultatene. Du kan skille så mange søkeord du vil på denne måten.

(Eksempel) Søk etter: Rapp or Bolinder

...vil returnere alle annonser som har enten 'Rapp' eller 'Bolinder' i tittel eller beskrivelse.

Bruk 'and' mellom ord der du vil at annonsen skal inneholde begge. Her vises kun annonser som har begge ordene i tittel og/eller beskrivelse. Også her kan du bruke flere søkeord

(Eksempel) Søk etter: Rapp and Bolinder

...vil returnere alle annonser som har 'Rapp' og 'Bolinder' i tittel og/eller beskrivelse.

Tips: Et søk etter 'topp'

...vil gi treff som 'Ny stoppsolenoid' fordi deler av ordet 'stoppsolenoid' passer med søket, 'stoppsolenoid' ville ikke vært et treff dersom du hadde markert for å søke etter "Hele ord" i søkeskjemaet.